تقدیر رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل پست‌بانک ایران از مدیر موزه ارتباطات

محمود حسن‌زاده رئیس هیأت مدیره و خسرو فرحی مدیرعامل پست‌ بانک‌ ایران در نشست مشترکی با مسئولان موزه ارتباط از علی‌اکبر باقرنصرآبادی مدیر موزه ارتباطات تقدیر کردند .

به گزارش روابط‌عمومی پست بانک ایران : مهندس فرحی در این نشست گفت : موزه ارتباطات یک میراث تاریخی و فرهنگی و نمادی از اصالت و هنر و اندیشه هموطنان در 200 سال پیش است . وی با تقدیر از خدمات نصرآبادی در این موزه بویژه در مراسم افتتاح مدیریت شعب پست‌ بانک منطقه 3 تهران تصریح کرد : لازم است همه از هویت فرهنگی حفاظت کنیم .محمود حسن‌زاده نیز دراین نشست حفظ آثار و بناهای تاریخی کشور را وظیفه همگان دانست و گفت : آثار باستانی بازگوکننده اعتبار خاطرات گذشتگان و فرهنگ آنان است . همچنین نصرآبادی موزه ارتباطات را یکی از مهمترین آثار ملی دانست و گفت : حضور پست‌ بانک‌ ایران در این موزه را به فال نیک می‌گیریم . وی اظهارداشت : امید است خدمات متنوع بانکی و پولی در این جایگاه تاریخی و باستانی منشأ خیر و برکت باشد 

 پست بانک فروردین 1394