میزبانی از دو هنرمند کشور در گالری چوبسوز

میزبان هنرمندان این مرز و بوم ، آقایان مسعود جعفری جوزانی و امین تارخ در گالری چوبسوز بودم .

روابط عمومی موزه ارتباطات  آبان ۱۳۹۵