دیدار با سناتور لهستانی در سالن شورای تمبر

1 آذر 1396