بازدید فرمانده مطالعات راهبردی ارتش و پیشکسوتان نیروی هوایی از موزه ارتباطات

دیروز موزه ی ارتباطات افتخار میزبانی جمعی از شجاع ترین پیشکسوتان خلبان های نیروهوایی را داشت . به دنبال پیگیری های دو طرفه ، میزبان امیر سرتیپ خلبان دکتر حببی و چندی از افتخارآفرینان نیرو هوایی ایران بودیم . در پی بازدید از بخش های مختلف موزه ، همکاری های طرفین در باب تکمیل قسمت های پست هوایی در موزه ادامه خواهد داشت .

روابط عمومی موزه ارتباطات ۲۰ مرداد