نشست تخصصی تجدید حیات مرکز تاریخی تهران «میدان مشق»

22 اسفند 1394

این نشست های تخصصی توسط دانشگاه هنر با مشارکت سازمان زیبا سازی شهر تهران و با همکاری موزه ارتباطات و اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران در تاریخ های ۲۷ مهر ١٣٩٤ ، ۱۱ و ۲۵ آبان ماه برگزار شد . به گزارش سایت دانشگاه هنر در اولین جلسه که به دبیری دکتر سید محسن حبیبی برگزار شد دکتر اسکندر مختاری ، ناصر تکمیل همایون ، دکترعلیرضا قلی نژاد ، دکتر علیرضا مستغنی و مهندس علی اکبرنصرآبادی در قالب پانل پژوهشی به سخنرانی پرداختند سیر تحول کالبدی معماری معاصر در میدان مشق تهران محور موضوعات مطرح شده در سخنرانی ها بود که با حضور استادان برجسته و صاحبنظران حوزه‌ های شهری و بازآفرینی مراکز تاریخی و همچنین با حضور تعدادی از مدیران مرتبط با موضوع ، تعداد کثیری از دانشجویان و حرفه‌ مندان و هنرمندان ، مورد استقبال قرار گرفت دکتر مختاری در سخنان خود با مروری بر تاریخ تحولات کالبدی میدان مشق از این میدان به عنوان یکی از مجموعه های نفیس کشور و یک موزه معماری یاد کرد که تمام نشانه های تاریخ تحول معماری را در خود دارد .