بازدید جمعی از تهرانگردان عید نوروز از نمایشگاه چوبسوز و موزه ارتباطات

در عید نوروز 1398 جمعی از دوستان تهرانگرد بعد از بازدید از موزه ارتباطات به سالن نگارخانه چوبسوز « سوخت نگاری »  آمدند و با چوب ها و داستان های آن آشنا شدند .

روابط عمومی موزه ارتباطات فروردین 1398