علی اکبرنصرآبادی                                                                                                  Aliakbar Nasrabadi

 

چوبسوز کلمه الله چوبسوز سوختنگاری سمنان چوبسوز بادگیر

از دوران تحصیلات ابتدایی تا امروز نقاشی بهترین دوست و همدم من بوده ، من با نقاشی حرف می زنم . فریاد می کشم و احساس زنده بودن می کنم و در انتها آرامش پیدا می کنم  و به همین دلیل همیشه بدنبال سبک یا تکنیک های متفاوت بعنوان ابزاری برای بیان می گردم .

علی اکبر نصرآبادی « معمار ، نقاش ، چوبسوز »

موبایل + واتساپ: 09121506975                   Youtube           Instagram