چوبسوز « سوخت نگاری » ، تقلید کوچکی از هنر خدا

متولد ۱۳۳۱ است در يكي از كوچه باغ هاي شميران ، با اين كه دانش آموخته رشته معماري است و از اين راه امرار معاش مي كند اما نقاش است . نقاشي را با تكنيك و روش خودش دوست دارد . با دغدغه هاي ذهني اش . دغدغه هايي كه بر محور موضوعاتي مانند شناخت خدا ، اين جهان و هنر و معماري دور مي زند . مي گويد : « از دوران ابتدايي تا به امروز نقاشي بهترين دوست و همدم من بوده است . من با نقاشي حرف مي زنم . فرياد مي كشم و احساس زنده بودن مي كنم و در انتها به آرامش مي رسم . » از زمان برگزاري اولين نمايشگاه او در تهران با تكنيك ماژيك تينري ۳۷ سال مي گذرد و در اين سال ها كشورهايي چون امريكا ، كانادا ، كويت و بنگلادش و چین و… ميزبان آثار او با تكنيك هايي چون آبرنگ ، چوب سوز و آبرنگ روي برگ بوده اند . برگزاري آثار چوب سوز او در موزه رضا عباسي با عنوان « نگاهي متفاوت به طبيعت ايران » با گذشت يك هفته از برپايي آن و فراغت از نمايشگاه بهانه اي بود كه به ديدار او برويم  

 • با توجه به تكنيكي كه در كارهاي تان به نام چوب سوز است ، چگونه به سوژه هاي جديد مي رسيد و آنها را كشف مي كنيد؟

در تمام نمايشگاه هايي كه در دوره هاي مختلف داشتم هميشه دفترچه اي به عنوان دفترچه نظرخواهي در نمايشگاه قرار مي دهم تا مخاطبان نظرها و پيشنهادهاي خود را در آن بنويسند . با تمام شدن هر نمايشگاه ، يادداشت ها مورد بررسي و ارزيابي قرار مي گيرند كه در واقع اين ارزيابي به نوعي يك كار تحقيقاتي به حساب مي آيد و به واسطه آن با ايده ها و طرح هايي روبه رو مي شوم كه زمينه كارهاي ديگر را فراهم مي كند. 

 • با توجه به اين كه از اين دفترچه ها در تمام نمايشگاه هاي خود استفاده مي كنيد ، بازخورد مخاطبان خارج از كشور در مورد آثار چه بوده است ؟ 

مهمترين بازخوردي كه از سوي مخاطبان در خارج از كشور به ويژه ايرانيان مقيم وجود داشته آن هم با وجودي كه مي دانند كه از چه كشور با فرهنگ و غني آمده اند اين است كه به ايراني بودن خودشان افتخار مي كنند . 

 • از چه زماني به فكر استفاده از تكنيك چوب سوز افتاديد ؟

زماني به عنوان يك معمار سعي كردم تكنيكي را به عنوان ابزاري براي مطالعه بناهاي تاريخي ايران به كار گيرم كه در نهايت به تكنيك چوب سوز رسيدم .

 • اين تكنيك در ابتدا ابداع چه كسي بوده است ؟ 

نمي شود گفت كه كسي آن را ابداع كرده است . انسان از عصر حجر نخستين چيزي را كه براي سوزاندن پيدا كرد ، چوب بود . كافي است خانمي چه در تاريخ چه در گوشه و كنار دنيا كفگير چوبي خود را گوشه ماهي تابه بگذارد تا اثري روي آن بيفتد . اين چوب سوز است . پس نمي توان گفت تكنيك چوب سوز متعلق به كسي است ، اما عنوان استفاده از واژه چوب سوز به اين نوع كارها ، بعد از فكر كردن به واژه هايي چون كنده سوز ، چوب سوخته و ابداع من بوده است  

 • اجراي اين روش در ايران از چه زماني و توسط چه كسي بود ؟

 به كارگيري و مطرح كردن چوب سوز به عنوان يك تكنيك نقاشي و كشيدن تابلوهايي با اين نوع سطح و ارائه كردن آنها در نمايشگاه ها با اين نوع نگاه براي اولين بار توسط من انجام شد. 

 • از چه دوراني شروع كرديد ؟ 

اين نوع كار را از دوران دانشجويي شروع كردم و به صورت رسمي در نخستين نمايشگاه دوسالانه موزه هنرهاي معاصر شركت دادم و كارهايم را در كتاب هاي نمايشگاه آن دوره چاپ كردند . 

 • گفتيد سعي كرديد به عنوان يك معمار از اين تكنيك به عنوان ابزاري براي مطالعه بناهاي تاريخي ايران استفاده كنيد . آيا در نمايشگاه هاي آخر هم اين رويكرد حفظ شده است ؟ 

در نمايشگاه جديد برايم مطرح شدن تكنيك و استفاده كردن از تكنيك مهم نبود ، بلكه در راستاي بيان مطالب و مفاهيمي كه يك نقاش به واسطه آن مي تواند رسالت خودش را انجام دهد شروع به كار كردم . يعني وارد مفهوم و محتواي كار شدم . 

با چه رويكردي ؟ 

نگاه متفاوت به طبيعت و معماري ايران ، در واقع به نوعي از درخت ها به عنوان ابزاري براي مفاهيم استفاده كرده و معماري را هم تلفيقي از همين طبيعت گرفتم . در كنار آن هم نگاه مفهومي به جهان هستي .

 • براي همسو كردن رويكرد مفهومي جهان در كنار طبيعت و معماري از چه نگرشي استفاده كرديد ؟ 

در بيشتر آثار ، شما با درختاني روبه رو مي شويد كه از لابه لاي آنها مناظري پيداست ؛ مناظري كه با توجه به نوع معماري متعلق به ايران است ؛ اما در كنار آن ، تعدادي درخت وجود دارد كه از بالابه پائين و از پائين به بالاديگر درخت نيستند . در لحظه اي كه تابلوها رئال هستند ، رئال نيستند و شما افراد و چهره هايي را مي بينيد كه با توجه به قرارگيري آنها چه در قسمت بالا و چه در قسمت پائين آسماني و زميني بودن خود را نشان مي دهند .

 • اين در واقع اشاره به جهان مادي و معنوي انسان هاست

دقيقاً ! درخت ها در واقع دو نقش را ايفا مي كنند يكي معرفي مفاهيم مادي و معنوي و ديگري همراه شدن با معماري ويژه ايراني ؛ همانطور كه مي دانيد كشور ما از لحاظ معماري كشور نادري است چراكه صاحب شش شيوه معماري مختلف مانند پارتي ، پارسي ، رازي ، آذري ، خراساني و اصفهاني است كه پارتي و رازي متعلق به قبل از اسلام است . اما باز هم اين تفكرات در آيين هاي آن دوره وجود داشته است . در خلق كمتر اثري مانند چوب سوز مي توان با سوزاندن ، اثري را خلق كرد . واقعيت اين است كه سوزاندن از بين بردن است . اما ببينيد مي توان با سوزاندن چيزي را به وجود آورد و به آن حيات مجددي داد . همان طور كه در اين كار آتش ، عنصري از طبيعت بر طبيعت ديگر يعني چوب اثر مي گذارد و ابزار خلق مي شود .

 • و البته اين تنها ويژگي اثر كه نيست

درست است . چراكه همين روش در فضاي كار نيز استفاده شده است. يعني از خود درخت ها و ويژگي ساختاري و تنه آنها به سمت معرفي معماري ايراني حركت كرده ام . به طوري كه چوبي كه به عنوان درخت از خاك سر برآورد به وسيله همان ، بناهاي خاكي معماري ايراني را معرفي مي كند. يعني هم خانوادگي در آن حفظ شده است و ديگر عنصر غريبه اي در اثر وجود ندارد. به همين دليل است كه در ارائه اين مفاهيم تاثيرگذاري اثر بيشتر است. مي شود اين كار را با عكس يا رنگ روغن و بسياري تكنيك ها و روش هاي ديگر هم انجام داد اما تاثيرگذاري اين روش به دليل هم جنس بودن با شرايط محيطي خود را بيشتر به رخ مي كشد.

 • پيدا كردن چوب به عنوان بوم و يك متريال به طور حتم آسان نبوده است. 

همين طور است . اين يكي از دغدغه هاي من براي اين كار بوده است. اما خوشبختانه مواقعي هم بوده كه طرح و نقش موجود در چوب كمك و سبب ساز خلق كار تازه اي شده است تا به وسيله آن واقعيت خلقت را نشان دهم. ساده تر اگر بخواهم بگويم معمار و هنرمند زميني وجود ندارد . چراكه هر كاري كه در اين مسير انجام مي شود همه و همه آن تقليد از كار خداوند است و كسي موفق تر است كه از اصول خلقت پيروي كند . همه تركيب هاي طبيعت از يك تناسب به اندازه راديكال پنج كه همان عدد في است پيروي مي كنند . تا زماني كه اين رعايت شود زيباست و زماني كه از اين رابطه خارج شويد ، مي شود . اما سرانجام باز به همان رابطه و شاكله اصلي بازمي گرديد .

 • در اين سال ها با توجه به دغدغه ها و مشغوليت هاي كاري سعي كرديد به مقوله آموزش و تدريس بپردازيد

من قبل از سفر به كانادا مدتي در دانشگاه تهران به عنوان استاد مهمان در زمينه تدريس اسكيس همكاري مي كردم . اما پس از بازگشت از سفر به دليل برپايي نمايشگاه ها و فعاليت هاي معماري كمتر به مقوله تدريس پرداخته ام . 

 • آموزش در زمينه چوب سوز چطور در اين باره تجربه اي داريد ؟ 

اين پرسشي است كه در بيشتر نمايشگاه هايي كه برپا مي كنم با آن روبه رو مي شوم . شايد بايد دليل اصلي آن را پيدا نكردن فرصت و زمان جست وجو كرد . در مقوله شاگرد گرفتن فاكتورهايي مانند وقت گذاشتن ، مديريت برنامه و كار كردن وجود دارد كه متاسفانه به دليل درگير بودن در پروژه هاي معماري شرايط آموزش به وجود نمي آيد . اما معتقدم هركس هرچه بلد است بايد به ديگران آموزش دهد ، در واقع آموزش ، زكات دانش است و رسالت هر هنرمند ، صنعتگر و كسي كه چيزي را بلد است ، اين است كه به ديگران آموزش دهد تا آن دستاورد حفظ شود . 

 • در آموزش چوب سوز چه ملاك هايي وجود دارد ؟ 

در مسئله آموزش دو مقوله وجود دارد . يكي نوآوري تكنيكي و منتقل كردن چوب سوز است كه اين علاقه مندي خاص خود را مي خواهد و ديگري نقاشي كردن با اين تكنيك است كه شخص بايد با اصول نقاشي آشنا باشد كه اين كار را با هر تكنيكي حتي رنگ روغن مي شود انجام داد . 

 • با توجه به اين كه طي اين پروسه آموزشي نيازمند آزاد بودن زمان از سوي شما است ، در انتقال اين تجربيات چه اقداماتي را انجام داده ايد ؟ 

با توجه به نمايشگاه هايي كه برگزار كردم يا مصاحبه هايي كه انجام شده سعي كردم تجربيات و دانش خودم را در اختيار ديگران قرار دهم و خوشبختانه مي بينم كساني با سوزاندن چوب اين كار را شروع كرده اند . در واقع سعي كردم اين مسير را نشان دهم حالاادامه مسير بستگي به خود شخص دارد كه چگونه اين مسير را ادامه دهد . 

 • در ميان افراد خانواده شما هم كسي به اين كار علاقه مند شده است كسي كه بخواهد اين كار را ادامه دهد ؟ 

دختر كوچكم با وجود اين كه گرافيك مي خواند و با وجود اين كه من هيچ آموزشي به او نداده ام به اين كار علاقه نشان داده است و به صورت خود جوش اين كار را انجام مي دهد .

روزنامه ایران مرداد 1387